Co je KBT

KBT Kognitivně-behaviorální terapie 

Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT) sdružuje asi 80 členů – terapeutů z celé České republiky. KBT – Kognitivně behaviorální terapie je v současné době jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů, který vznikl ve druhé polovině 20. století jako výsledek úspěšné integrace behaviorální a kognitivní terapie. 

Kognitivně-behaviorální terapie je terapeutický přístup, který nám pomáhá porozumět tomu jak přemýšlíme o světu, o okolí kolem nás, o nás samotných. Jak vše chápeme potom ovlivňuje nás samé a naše jednání.

Terapie vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie.

Behaviorální psychoterapie se rozvinula z experimentální psychologie, jenž se zabývá studiem procesů učení. Poruchy chování jsou zde chápány především jako naučené reakce. Kognitivní psychoterapie se soustřeďuje na poznávací procesy, a to především myšlení.

Spojením obou směrů vzniká terapeutický přístup.

Tato terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování. Lidé trpící depresemi mají sklon vysvětlovat si všechna fakta ve svůj neprospěch. Úzkostní lidé zas mají tendenci hledět do budoucnosti s obavami a ti, kdo mají nízké vědomí vlastní hodnoty, přeceňují úspěchy druhých a podceňují své vlastní. Tato terapie učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování.

KBT výcvik Institutu Odyssea

Všechny výcviky KBT institutu Odyssea jsou pětileté. Skupina výcviku se schází celkem 4 krát ročně a to poprvé na 5 dnů a následně 3 krát na 3 dny po dobu 5 let. Místo setkání se zpravidla snažíme uspořádat mimo velká města v penzionech nebo jiných ubytovacích zařízeních. V posledních letech jsme nejčastěji využívali lokality uprostřed republiky pro snažší dojezd účastníků. První rok výcviku je zaměřen převážně na sebezkušenost, další tři roky potom na nácvik dovednosti při práci s různými typy poruch a poslední pátý rok je celý věnován supervizi.

Pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii je určen nejen zdravotnickým pracovníkům jako jsou lékaři, psychologové ve zdravotnictví, ale také psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům, porodním asistentkám, zdravotně-sociálním pracovníkům, adiktologům ...