Žij svůj život, jsi jedinečný

Přeji ti, abys byl sám sebou a nesrovnával se s ostatními lidmi. Neexistují dva stejní lidé. Co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. Stávej se stále více originálem, který nepotřebuje někoho napodobovat.

A.Sirovátková
Výcvik v KBT je plně v souladu s vědeckými poznatky zjištěnými ve výzkumu psychoterapeutické efektivity u desítek psychických poruch a problémů.


KBT je v současné době nejlépe prozkoumaným a ověřeným terapeutickém přístupem vůbec. Studií jsou v dnešní době už tisíce a pokrývají nejširší oblast psychických poruch od mentálních retardací, přes psychotické poruchy, poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, somatoformní poruchy až po poruchy spánku, psychické poruchy specifické pro dětský věk.


Více informací o KBT