Nový výcvik

  V současné době plánujeme otevření nového výcviku. Přijímací řízení by mělo proběhnout na podzim roku 2019. Samotné setkání potom na jaře roku 2020.  Výcvik bude otevřen pouze tehdy přihlásí-li se dostatečný počet zájemců. V případě zájmu zasílejte své přihlášky  koordinátorce výcviku paní Zuzaně Hladíková DiS.  na email KBTvycvik@seznam.cz. Po obdržení Vaší přihlášky Vám budou zaslány potřebné informace týkající se přijímacího řízení a kritéria přijetí do výcviku. 

Výcvik je určen zdravotnickým pracovníkům (lékařům, psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním a léčebným pedagogům). Přijatí uchazeči do KBT výcviku Odyssea obdrží  přihlášení do sekce určené výhradně frekventantům. Zde naleznete informace k Vašemu konkrétnímu výcviku zahrnující přesné termíny a časy, informace k ubytování, jídelníčky a veškeré potřebné a užitečné učební materiály ke stažení.