Nové výcviky

NOVÉ VÝCVIKY

Ke stažení

KBT SUPERVIZE
V roce 2024 budeme otevírat novou skupnu KBT Supervize. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Zuzanu Hladíkovou na emailu KBTvycvik@seznam.cz.
  Výcvik Odyssea Mezinárodní Institut KBT je akreditovaný pro zdravotnictví u České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně ČPS ČLS JEP, ale také u Asociace Klinických psychologů České republiky.


Základní požadavky:

•     ukončený výcvik v KBT

•     nejméně 5 let praxe

  • doporučení od vedoucího výcviku, který zájemce absolvoval

 KBT 19

V současné době přijímáme přihlášky do nového výcviku Odyssea- Mezinárodní Institut KBT 19. Termín otevření  rok 2025. 

        Své vyplněné přihlášky zasílejte odborné koordinátorce výcviku paní Hladíkové Zuzaně DiS., na email KBTvycvik@seznam.cz. Výcviky budou otevřeny pouze tehdy, přihlásíli se dostatečný počet zájemců. 
Přijímací řízení je složeno z testů na danou problematiku.  Přesný termín přijímacího pohovoru bude poslán zájemcům, kteří poslali svou přihlášku a na základě ní,  potom dle vzoru vypracované své CV  ( vzor CV je zasílán po obdržení přihlášky včetně dalších informacích jako je cena atd...)
Pokud nebude možný osobní přijímací pohovor budeme zvažovat i online alternativu. Pouze pro vážné zájemce.

     Výcvik Odyssea Mezinárodní Institut KBT je akreditovaný pro zdravotnictví u České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně ČPS ČLS JEP, ale také u Asociace Klinických psychologů České republiky.  
Je určen nejen zdravotnickým pracovníkům jako jsou lékaři, psychologové ve zdravotnictví, ale také psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům, porodním asistentkám, zdravotně-sociálním pracovníkům, adiktologům ...
Jedním z několika důležitých aspektů k přijetí do výcviku je nutnost, aby uchazeč o výcvik měl své klienty, se kterými bude v rámci pěti let výcviku pracovat.
 KBT výcvik je pětiletý. Pravděpodobně nebudeme nijak zásadně měnit program a navážeme na to, co institut dělal v minulosti, tzn. skupina se schází 4x ročně, jednou na 5 dnů, pak 3x na 3 dny po dobu 5 let. Místo setkání je zpravidla mimo velká města, v penzionech nebo jiných ubytovacích zařízeních; v posledních letech jsme využívali zejména lokality pokud možno uprostřed republiky. První rok je zaměřen převážně na sebezkušenost, další roky pak na nácvik dovednosti při práci s různými typy poruch, pátý rok je pak celý věnován supervizi.
Přijatí uchazeči do KBT výcviku Odyssea obdrží  přihlášení do sekce určené výhradně frekventantům. Zde naleznete informace k Vašemu konkrétnímu výcviku zahrnující přesné termíny a časy, informace k ubytování, jídelníčky a veškeré potřebné a užitečné učební materiály ke stažení.