Nové výcviky

NOVÉ VÝCVIKY - KBT SUPERVIZE

oznameni-pro-zajemce-o--vycvik-v-kbt-supervizi.pptx (74 kB)
Ke stažení


KBT 13
 


V současné době přijímáme přihlášky do nového výcviku Odyssea- Mezinárodní Institut KBT 13, který budeme otevírat v roce 2021. Přihlášky zasílejte odborné koordinátorce výcviku paní Hladíkové Zuzaně DiS., na email KBTvycvik@seznam.cz. Tento výcvik bude otevřen pouze tehdy přihlásíli se dostatečný počet zájemců.  Přijímací řízení by mělo proběhnout na jaře 2021 a první setkání skupiny potom na podzim 2021.  Přijímací řízení je složeno z testů na danlu problematiku. Pouze pro vážné zájemce.

Výcvik je určen zdravotnickým pracovníkům (lékařům, psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním a léčebným pedagogům). Jedním z několika důležitých aspektů k přijetí do výcviku je nutnost, aby uchazeč o výcvik měl své klienty, se kterými bude v rámci pěti let výcviku pracovat. KBT výcvik je pětiletý.Pravděpodobně nebudeme nijak zásadně měnit program a navážeme na to, co institut dělal v minulosti, tzn. skupina se schází 4x ročně, jednou na 5 dnů, pak 3x na 3 dny po dobu 5 let. Místo setkání je zpravidla mimo velká města, v penzionech nebo jiných ubytovacích zařízeních; v posledních letech jsme využívali zejména lokality pokud možno uprostřed republiky. První rok je zaměřen převážně na sebezkušenost, další roky pak na nácvik dovednosti při práci s různými typy poruch, pátý rok je pak celý věnován supervizi. Přijatí uchazeči do KBT výcviku Odyssea obdrží  přihlášení do sekce určené výhradně frekventantům. Zde naleznete informace k Vašemu konkrétnímu výcviku zahrnující přesné termíny a časy, informace k ubytování, jídelníčky a veškeré potřebné a užitečné učební materiály ke stažení. 


SKUPINA SUPERVIZE

VÁŽENÍ A MILÍ ZÁJEMCI O VÝCVIK KBT SUPERVIZE, DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE VZHLEDEM K NASTALÉ SITUACI OHLEDNĚ COVID- 19 SE OTEVŘENÍ TŘÍ LETÉ SKUPINY KBT SUPERVIZE PŘESOUVÁ NA ROK 2021. 

HLAVNÍMI GARANTY VÝCVIKU JSOU PAN PROf.MUDr.JÁN PRAŠKO CSc., A PAN PhDr. MILOŠ ŠLEPECKÝ. PŘEDNÁŠEJÍCÍ MUDr.PETR MOŽNÝ
PO ZDÁRNÉM UKONČENÍ SKUPINY KBT SUPERVIZE VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME DO ŘAD SUPERVIZORŮ.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT ODBORNOU KOORDINÁTORKU VÝCVIKU PANÍ ZUZANU HLADÍKOVOU DiS.
( email:KBTvycvik@seznam.cz ; tel.č. 722 944 569 ), KTERÁ VÁM ZAŠLE POTŘEBNÉ INFORMACE K PŘIJETÍ DO TÉTO SKUPINY.