Nové výcviky

NOVÉ VÝCVIKY - KBT SUPERVIZE

oznameni-pro-zajemce-o--vycvik-v-kbt-supervizi.pptx (74 kB)
Ke stažení

 KBT 16

V současné době přijímáme přihlášky do nového výcviku Odyssea- Mezinárodní Institut KBT 16.
Přijímací řízení  přihlášených účastníků do skupin KBT 16 proběhne  v druhé polovině roku 2022 První setkání přijatých účastníků do skupin KBT 16  je v plánu začátkem roku 2023. 

Své vyplněné přihlášky zasílejte odborné koordinátorce výcviku paní Hladíkové Zuzaně DiS., na email KBTvycvik@seznam.cz. Výcviky budou otevřeny pouze tehdy, přihlásíli se dostatečný počet zájemců. 
Přijímací řízení je složeno z testů na danou problematiku.  Přesný termín přijímacího pohovoru bude poslán zájemcům, kteří poslali svou přihlášku a na základě ní,  potom dle vzoru vypracované své CV.
( vzor CV je zasílán po obdržení přihlášky včetně dalších informacích jako je cena atd...)
Pokud nebude možný osobní přijímací pohovor budeme zvažovat i online alternativu. Pouze pro vážné zájemce.

Výcvik je určen zdravotnickým pracovníkům (lékařům, psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním a léčebným pedagogům). Jedním z několika důležitých aspektů k přijetí do výcviku je nutnost, aby uchazeč o výcvik měl své klienty, se kterými bude v rámci pěti let výcviku pracovat. KBT výcvik je pětiletý.Pravděpodobně nebudeme nijak zásadně měnit program a navážeme na to, co institut dělal v minulosti, tzn. skupina se schází 4x ročně, jednou na 5 dnů, pak 3x na 3 dny po dobu 5 let. Místo setkání je zpravidla mimo velká města, v penzionech nebo jiných ubytovacích zařízeních; v posledních letech jsme využívali zejména lokality pokud možno uprostřed republiky. První rok je zaměřen převážně na sebezkušenost, další roky pak na nácvik dovednosti při práci s různými typy poruch, pátý rok je pak celý věnován supervizi. Přijatí uchazeči do KBT výcviku Odyssea obdrží  přihlášení do sekce určené výhradně frekventantům. Zde naleznete informace k Vašemu konkrétnímu výcviku zahrnující přesné termíny a časy, informace k ubytování, jídelníčky a veškeré potřebné a užitečné učební materiály ke stažení.