Nový výcvik

  V současné době probíhá nábor uchazečů do nového výcviku. Zpoplatněné přijímací řízení složené z testů na danou problematiku proběhne 23.11.2019 v Olomouci. Samotné setkání potom v dubnu  roku 2020. V případě zájmu zasílejte své přihlášky  koordinátorce výcviku paní Zuzaně Hladíková DiS.  na email KBTvycvik@seznam.cz. Po obdržení Vaší přihlášky Vám budou zaslány potřebné informace týkající se přijímacího řízení, kritéria přijetí do výcviku včetně předběžné ceny výcviku. Na základě obdržení Vaší přihlášky Vám bude zaslán vzor CV, dle kterého je třeba vypracovat vlastní CV a zaslat koordinátorce výcvyku paní Zuzaně Hladíkové do konce července 2019 nebo dle domluvy.

Výcvik je určen zdravotnickým pracovníkům (lékařům, psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním a léčebným pedagogům). Přijatí uchazeči do KBT výcviku Odyssea obdrží  přihlášení do sekce určené výhradně frekventantům. Zde naleznete informace k Vašemu konkrétnímu výcviku zahrnující přesné termíny a časy, informace k ubytování, jídelníčky a veškeré potřebné a užitečné učební materiály ke stažení.