Přihláška do nového výcviku

V současné době zvažujeme otevření nového výcviku, který by byl pokud vše výjde dle našich požadavků,zahájen na jaře roku 2020 . Přijímací řízení by v případě otevření výcviku proběhlo na podzim roku 2019.


V případě zájmu o náš výcvik si prosím stáhněte přiloženou přihlášku a následně ji po vyplnění zašlete na e-mail KBTvycvik@seznam.cz .

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude zaslán vzor životopisu, podle kterého sestavíte svůj vlastní životopis. Rozsah životopisu není stanoven. Dále obdržíte bližší informace k případnému průběhu výcviku včetně přibližné ceny. Konkrétní cena bude upřesněna před samotným zahájením výcviku. Jakmile budou známy bližší informace a termíny týkající se samotného začátku výcviku, budeme Vás informovat prostřednictvím našich stránek a e-mailem. Stejně jako každý zájemce o výcvik projdete výběrovým řízením jehož součástí jsou testy na danou problematiku. Kritériem pro přijetí do výcviku je mimo splnění testů také Váš životopis. Výcvik je určen zdravotnickým pracovníkům (lékařům, psychologům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, speciálním a léčebným pedagogům).


Ke stažení